Om Aluminium

Fakta

Aluminium har oöverträffade barriär- egenskaper, vilket gör det till ett idealiskt material att frakta och förvara livsmedel i.

Inget annat förpackningsmaterial kan på motsvarande sätt samtidigt utestänga ljus, luft (syre), fukt, bakterier och främmande smak- ämnen och samtidigt bevara smak, arom, fukthalt, vitaminer och konsistens.

Aluminium kan återvinnas till 100% om och om igen utan att dess egenskaper försämras. Att återvinna aluminium kräver bara 5% av den energi som skulle gå åt till att utvinna ny aluminium.

Vid användning av aluminium i olika produkter sparas stora mängder energi. Detta tack vare att aluminium är så lätt. Tex spar vi bara i Sverige årligen 300 miljoner liter dieseloja vid transporter av drycker i aluminium- burkar, jämfört med om de skulle transporteras i glasflaskor.

Miljö

Aluminium lämnas i Förpacknings-insamlingens Metallinsamling. Läs gärna mer om detta här:

fti

 

Genom den svenska delen av den europeiska aluminiumindustrins bransch- organisation AluPro Nordic, kan du få ännu mer information om aluminium och alla fördelar förknippade med detta material. På deras hemsida hittar du även material som lämpar sig att använda i tex skolundervisning.

Aluminiumrikets hemsida kan du bland annat läsa mer om hur aluminium framställs.

 

återvinningpilar

Bildkälla: Förpackningsinsamlingen

Microvågsugn

Aluminiumfolie och formar av aluminium kan med fördel även användas i microvågsugnar, till skillnad från tidigare rön. Detta framgår bland annat genom en ingående studie utförd av Frauenhofer Institute i Tyskland. Läs mer om denna studie >>>

Det enda man egentligen bör tänka på är att formen inte ska vara försedd med lock, placeras i mitten av ugnen och inte får komma i kontakt med annan metall, såsom väggarna i micron. Helst ska kanterna på formen vara relativt låga. Låt gärna maten villa ett par minuter i formen innan den serveras, så hinner värmen fördela sig jämnt.

Användningsinstruktion för microvågsugn >>>.

Pajformar och matformar av aluminium är därmed det ultimata kärlet att använda om man vill göra det enkelt för sig och tillaga, frysa samt värma upp maten i en och samma form. Oavsett om man önskar värma den i micron eller i vanlig ugn.

Har vi väckt din nyfikenhet när det gäller aluminium? Läs mer om aluminium i nedanstående dokument:

Om Aluminium - en broschyr från Metallkretsen

Artikel om aluminium i microvågsugn - Packnyheter okt 2007

Hem

Cuki Cofresco S.p.A | 502067-4049 | Box 15 | 721 03 Västerås | tel 021-540 41 80 | info@skultunafolie.se

©2008 Cuki Cofresco S.p.A